Krpelji.info

Sustav za praćenje i informiranje o krpeljima na području RH

Ukratko o projektu...

Sustav / web portal / baza podataka / Android app izrađena za potrebe praćenja krpelja prema narudžbi Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Krpelji.info je kompleksan sustav i sastoji se od:

  • od javnog web portala koji sadrži informativne podatke o krpeljima namijenjene široj javnosti,
  • od internog dijela portala koji služi za upravljanje i pregled prikupljenih podataka o krpeljima, te analitiku istih
  • od Android aplikacije namijenjene za terensko prikupljanje podataka o krpeljima (metodama transekta ili slučajno skupljenih jedinki)

Hrvatska ima dugu tradiciju sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti. U prevenciji bolesti prenosivih sa životinja na ljude rabi se multidisciplinarni pristup, a aktivnosti i nadzor provode se u mreži ustanova preventivne zdravstvene službe i brojnim drugim ustanovama. Interes javnosti za problematiku krpelja svakako postoji, što je vidljivo iz tiskanih i online objava medija kojima se javnost svakog proljeća upozorava na pojačan oprez. Trenutni nedostatak u informiranju jest nepostojanje specijaliziranog web sjedišta koje bi u svako vrijeme zainteresiranima pružalo relevantne informacije o krpeljima i mjerama zaštite od istih. Također postoji potreba za izradom zajedničke on-line baze podataka koja bi stručnjacima iz brojnih institucija omogućavala kvalitetnije umrežavanje, unos i korištenje podataka o krpeljima i bolestima koje prenose. Cilj ovoga projekta jest izrada javnog web sjedišta te profila na društvenim mrežama u svrhu informiranja šire javnosti o biologiji i etologiji krpelja, kao i o bolestima koje prenose te mogućnostima prevencije infekcija kod ljudi i životinja. Projektom se također predviđa izrada serverske baze podataka kao centralnog mjesta unosa, analize i interpretacije dosadašnjih i budućih podataka o krpeljima s ciljem unapređenje multidisciplinarnog rada djelatnika više institucija uključenih u monitoring krpelja i prevenciju bolesti koje krpelji prenose. Doprinosi predloženog projekta biti će vidljivi u poboljšanju javno-zdravstvene zaštite kroz prevenciju bolesti koje prenose krpelji te u unapređenju modela njihova monitoringa u Hrvatskoj.

https://www.krpelji.info
  • Tehnologije...
    • Microsoft ASP.NET MVC 5
    • MS SQL Server Spatial
    • Xamarin Forms